Tjänsterna

Munitek erbjuder rena tjänster för kundanpassning, konsultation, drift och underhåll. Tjänstenivåer (SLA) enligt överenskommelse.

Hör av er för att få ett prisförslag !

Formgivning av elektroniska kretsar och etuier

Munitek tar uppdrag inom varje del av elektronikutveckling:

Detta är produktutveckling även för befintliga produkter.

Utveckling av fast programvara

Tar uppdrag.

Experter på programvara för inbyggda system. Särskilt utveckling i Rust och på operativsystemen Zephyr och Tock.

Systemutveckling

Platshållare

Drift och underhåll

Drift av internettjänster (upp till 1~k användare): 20 tkr/mån

Enhetshantering (fleet management): 120 kr/år och enhet

Certifiering och funktionsverifiering

Elektronik kräver ofta certifiering som utfärdas särskilt för varje fysisk variation av elektronik. Munitek erbjuder testning för elektromagnetisk påverka (EMC) i labb, även för Blåtand (Bluetooth) och fysisk miljö och klimat (t.ex. IP). Dessa utförs i särskilda laboratorier och behöver utfärdas.

Tillverkning

Munitek tar på uppdrag ansvar för tillverkning av kundens egna produkter.

Innan ett vidare utredningsarbete kan Munitek bara initialt indikera en kostnad för den fysiska produkten per enhet och kostnad för produktutvecklingen. Vi ber om möjlighet att, på beställning, återkomma med en detaljerat kostnadsuppskattning och budget. Engångskostnad för plastverktyg kan vara tiotusentals kronor.

Inköp och försäljning av IT-system

Vi kan assistera med upphandling, utredning och inköp av IT-system. Särskilt inom fältet IoT och datahantering.

Förstudier och utredningar

Munitek tar uredningsuppdrag och genomför förstudier. Det är vanligt att våra integrationsprojekt föregås av studier och utredningar. Munitek levererar rapporter på beställning.

Konsultuppdrag

Vi tar konsultuppdrag.