Produkter

På Munitek fokuserar vi på att skapa och leverera högkvalitativa produkter inom automation och monitorering för fastighetsbranschen. Våra lösningar är designade för att integreras smidigt och ge en insikt i olika aspekter av din byggnad eller anläggning. Nedan finner du en detaljerad genomgång av vårt produktsortiment.

Central datahantering och styrning

Dataplattform DP-100

Få kontroll över din data med Muniteks Dataplattform som är en tjänst för datalagring, monitorering och prognostisering. Tjänsten ger dig möjligheter att bevaka din utröstning i realtid, att få insikter hur din verksamhet presterar och att bställa avancerade analyser.

Dataplattform
Pris (kr/mån) Meddelanden per dag
1300 10000
2500 100000

plattformen bygger på morderna öppna teknologier för uppkopplade enheter, AMQP1, relationell datalagring och en python baserad beräkningsmiljö samt ett REST:api för tredjepartstjänser.

Din/er data lagras i pålitligha datahallar i Sverige som drivs med förnybar energi.

Virtuell uppsamlings- och styrenhet MM-100

Uppsamlingsenhet som installeras i en virtuell miljö. Enheten agerar proxy för att kommunicera med styr- och reglersystem som är internetuppkopplade. Den kan också kopplas direkt mot SCADA-system.

Uppsamlingsenhet
Specifikation Data
Operativsystem Linux
Containermiljö Valbart
Internakommunikation AMQPP
Fältbussar Mbus
Modbus
SCADA IWMAC
Web Port
Pris
2500 kr/mån

Fysiska styrenheter

Uppsamlings- och styrenhet MM-200

Enheten agerar proxy för att kommunicera med styr- och reglersystem som är inte är internetanslutna. Den kan också t.ex. kopplas in för att agera som givare mot digitala undercentraler.

Uppsamlingsenhet
Mönsterkort (PCB)
Mikrokontroller nRF52 (ARM Cortex-M)
Ethernet RJ485
Skruvplint RS485
USB
Inkapsling (etui)
Strömförsöjning USB alternativt M-bus
Fältbuss Mbus/Modbus

LTE-modem (4G) är dyra i drift, varför vi förordar uppkoppling till Internet via Ethernet på de platser där det är en möjlighet.

Vidareutveckling

Flera kunder har uttryckt behov av ytterligare funktioner går utmärkt att tillhandahålla inom ramen för samma hårdvara och blir därigenom enbart en programvaruuppdatering.

Datalogger/nätsluss

En datalogger lyssnar på den trafik som går på fältbussen och rapporterar den vidare. Detta kan handla om exempelvis mätdata från verkliga temperaturgivare.

Givare

En naturlig utveckling är givare (sensor) för temperatur och luftfuktighet, elektricitet, vatten etc. Bland övriga produkter finns redan trådlösa givare.

Trådlös nätsluss

En annan produkt är en nätsluss (gateway) för aggregering av data för vidare transport. Det kan vara från en blåtandsbestyckad givare (även M-bus, Modbus eller liknande) ut på Internet.

Trådlös nätsluss/uppsamlingsenhet MM-200

Uppsamlingsenhet

Trådlös uppsamlingsenhet som agerar central hugg, nätsluss (gateway), för att samla in givardata. Med sin trådlösa teknik kan den enkelt placeras var som helst och börjar direkt insamla data från anslutna sensorer, vilket gör den idealisk för större byggnader eller komplexa anläggningar.

Ethernet MN-210
WiFi MN-220
LTE MN-230

Inomhusklimat

Trådlös givare för inomhusklimat IK-003

Basenhet

Mäter temperatur och luftfuktighet.

Specifikation Data
Mätenhet Celsius, %
Räckvidd XX meter
Batteri 5 år

Trådlös givare för koldioxid IC-004

Kombinerad CO2- och klimatsensor

Enhet för mätning av CO2-nivåer, temperatur och luftfuktighet. Tillämpligt för vid att säkerställande av en hälsosamma miljö och även för uppskattning av antalet personer i lokalerna.

Specifikation Data
Mätenhet ppm, %
Räckvidd XX meter
Batterilivslängd 5 år

Individuell mätning och debitering (IMD)

Trådlös givare för elförbrukning ID-006

Elförbrukningssensor

Mäter elförbrukningen i kwh per timme, vilket ger en detaljerad insikt i din energianvändning.

Specifikation Data
Mätenhet kWh
Räckvidd XX meter
Batteriliv XX timmar

Trådlös givare för vattenförbrukning ID-007

Vattenförbrukningssensor

Denna sensor övervakar vattenförbrukningen i liter per timme, vilket kan hjälpa till med vattenbesparingsinitiativ och noggrann debitering.

Specifikation Data
Mätenhet Liter
Räckvidd XX meter
Batteriliv XX timmar

  1. Advanced messaging Queue Protocol↩︎